Quốc hội đồng ý cho phá sản ngân hàng yếu kém

Ngày 20/11, Quốc hội đã chính thức thông qua Luật các Tổ chức tín dụng (sửa đổi). 

[…] Điểm đáng chú ý nhất của Luật các Tổ chức tín dụng (sửa đổi) là lần đầu tiên quy định về phá sản ngân hàng đã được đưa vào luật. 

Đọc tiếp …

Sam Lương