Quốc hội thảo luận về dự thảo Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư

Phần lớn các đại biểu Quốc hội đều nhất trí về sự cần thiết ban hành Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP) để hoàn thiện khung pháp lý của loại hình đầu tư này và nâng cao hiệu quả của các dự án hợp tác công tư trong dài hạn.

Các đại biểu cho rằng, cần phải sớm ban hành Luật này để phù hợp với thông lệ quốc tếvà giảm bớt gánh nặng cho đầu tư công; đồng thời đề nghị, dự thảo cần bổ sung thêm quy định nhằm kiểm soát những rủi ro trong hoạt đồng đầu tư theo đối tác công tư.

Để hoàn thiện dự thảo luật, các đại biểu quốc hội đề nghị Ban soạn thảo xem xét các lĩnh vực đầu tư và quy định cụ thể quy mô tổng mức đầu tư tối thiểu đối với các lĩnh vực.

Đọc tiếp…