Đến năm 2020, TTCK Việt Nam mới có thể được nâng hạng

Theo MSCI, đến năm 2020, TTCK Việt Nam chỉ có thể được nâng hạng lên nhóm mới nổi nếu tỷ lệ tự do chuyển nhượng và cơ sở hạ tầng giao dịch được cải thiện đáp ứng với yêu cầu của nhà đầu tư nước ngoài. 

Đọc tiếp

Nam Phương