Người Việt chủ yếu lấy tin tức từ mạng xã hội

Một cuộc khảo sát gần đây cho thấy người Việt Nam thích mạng xã hội – nguồn tin chính hàng ngày của họ. Việt Nam đứng thứ tư trong cuộc khảo sát do Trung tâm nghiên cứu Pew tiến hành. Khảo sát này nhằm tìm hiểu xem liệu người dân ở 38 quốc gia, bao gồm những nước phát triển và đang phát triển, có xu hướng lấy tin tức từ mạng xã hội.

Đọc tiếp …

Minh Nga