Tổng cục Thống kê: Gia tăng lao động nữ phi chính thức trong Quý I

Theo báo cáo mới nhất của Tổng cục Thống kê (GSO), làn sóng thứ 3 của dịch COVID-19 đã làm suy yếu đà phục hồi của thị trường lao động đạt được ở nửa cuối năm 2020, và khiến cho nhiều lao động, đặc biệt là phụ nữ, trở thành lao động có việc làm phi chính thức.

Theo ông Phạm Hoài Nam, Vụ trưởng Vụ Thống kê Dân số và Lao động thuộc Tổng cục Thống kê, thực trạng này có thể do nữ giới dễ thỏa hiệp và không có nhiều cơ hội lựa chọn các công việc khi tham gia thị trường lao động so với nam giới.

Đọc tiếp…