Hơn 8.000 phụ nữ dân tộc thiểu số được hưởng lợi từ dự án GREAT

Hơn 8.000 phụ nữ dân tộc thiểu số đã cải thiện được thu nhập và đã tạo ra thêm 834 việc làm mới cho phụ nữ ở các tỉnh Lào Cai và Sơn La nhờ dự án GREAT (Thúc đẩy Bình đẳng giới thông qua Nâng cao hiệu quả kinh tế Sản xuất Nông nghiệp và Phát triển Du lịch) do chính phủ Australia tài trợ. Đồng thời, dự án hướng tới giải quyết các nguyên nhân tiềm ẩn của thị trường kém hiệu quả và nghèo đói, thay vì chỉ giải quyết các vấn đề bề nổi.