Hơn 30 nhà doanh nghiệp đầu tư sản xuất điện từ rác

Cam kết của Chính phủ trong việc mua toàn bộ sản lượng điện của các dự án sản xuất điện từ rác đã khuyến khích nhiều nhà đầu tư phát triển các dự án tại TP.HCM.

Đọc tiếp …

Chi Mai