Bộ Y tế: Hơn 20 địa phương có tỷ lệ sinh thấp

Theo báo cáo mới nhất của Bộ Y tế, Thành phố Hồ Chí Minh, động lực kinh tế của cả nước, là địa phương có tỷ lệ sinh thấp nhất – ở mức 1,53.

Báo cáo cũng chỉ ra có tổng cộng 21 tỉnh và thành phố có tỷ lệ sinh thấp đến rất thấp, chủ yếu ở các khu vực đồng bằng sông Cửu Long, Đông Nam Bộ và Duyên hải miền Trung. Với tổng dân số 38 triệu người, tình trạng tỷ lệ sinh thấp ở các khu vực này nếu kéo dài có thể ảnh hưởng nghiêm trọng tới tương lai của đất nước về các mặt an ninh, lực lượng lao động và kinh tế.

Đọc tiếp…