Thêm quy định về phát triển thành phố xanh

Việt Nam kì vọng tới đây sẽ có thêm các quy định về đầu tư và quản lý các thành phố xanh và đô thị thích ứng với khí hậu, Bộ Xây dựng đang soạn thảo dự thảo nghị định về vấn đề này. Theo Bộ Xây dựng, Nghị định 11/2013/NĐ-CP quy định về đầu tư phát triển đô thị nhưng chưa có dự án chính sách cụ thể nào áp dụng mô hình tiên tiến như đô thị thông minh, đô thị thân thiện với môi trường.

Đọc tiếp…