Nghiên cứu: Cần nỗ lực nhiều hơn để đáp ứng yêu cầu công khai thông tin trực tuyến

Theo kết quả nghiên cứu gần đây, mặc dù có cải thiện trong việc công khai thông tin kế hoạch sử dụng đất cấp huyện và bảng giá đất cấp tỉnh trên môi trường điện tử, tuy nhiên mức độ cải thiện giữa hai lần đánh giá vào năm 2021 và 2022 là chưa đáng kể. Các phát hiện này được chia sẻ tại tọa đàm chuyên đề do Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP) tại Việt Nam và Trung tâm Thúc đẩy giáo dục và Nâng cao năng lực phụ nữ (CEPEW) phối hợp tổ chức vào sáng ngày 09/03/2023.

Theo đó, số lượng kế hoạch sử dụng đất cấp huyện và bảng giá đất cấp tỉnh được công bố trực tuyến trên cổng thông tin điện tử của chính quyền địa phương vào năm 2022 đã tăng lên so với năm 2021. Đồng thời, chính quyền địa phương đã đáp ứng tốt hơn các yêu cầu của người dân về thông tin đất đai.

Đọc tiếp…