Cần tăng cường hơn nữa liên kết trong chuỗi giá trị nông nghiệp toàn cầu

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PT NT) và Phòng Thương mại Công nghiệp Việt Nam (VCCI) đã tổ chức diễn đàn “Doanh nghiệp Việt Nam: Liên kết để tham gia chuỗi giá trị nông sản toàn cầu” tại Hà Nội.

Để cải thiện giá trị gia tăng trong chuỗi giá trị nông nghiệp của Việt Nam, Bộ NN & PTNT đã đưa ra một số giải pháp: (i) Đẩy mạnh tuyên truyền thông tin liên quan đến sản xuất, liên kết sản xuất với tiêu thụ nông sản và các tiêu chuẩn, và thông tin thị trường ( giá cả, dự báo thị trường, vv); (ii) Tăng cường áp dụng các quy chuẩn để cải thiện chất lượng sản phẩm, đảm bảo an toàn thực phẩm và xây dựng thương hiệu; (iii) Thực hiện xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường và đăng ký và bảo hộ thương hiệu, tổ chức đưa các doanh nghiệp phân phối, siêu thị, chuỗi thực phẩm, doanh nghiệp chế biến và xuất khẩu tới trực tiếp vùng sản xuất, và hướng dẫn các hợp tác xã và hộ nông dân về phương pháp bảo quản, thu mua, sơ chếvà đóng gói, dán tem, và ghi nhãn.

Đọc tiếp…

Nghi Do