Nhiều bệnh viện sẽ chia sẻ kết quả xét nghiệm

Các bệnh viện loại 1 trên cả nước đang thực hiện nhiều hoạt động chuẩn hóa và kiểm soát chất lượng các phòng thí nghiệm y tế để có thể chia sẻ kết quả xét nghiệm y tế với nhau. Bệnh viện được phân thành các cấp dựa trên quy mô, cơ cấu lao động và năng lực của nhân viên, chất lượng điều trị, cơ sở vật chất và trang thiết bị.

Đọc tiếp …

Phóng viên TTXVN