Cần hỗ trợ nhiều hơn nữa cho người khuyết tật trẻ

Người khuyết tật, đặc biệt là những người còn trẻ, phải đối mặt với nhiều khó khăn trong cuộc sống.

[…]Theo thống kê của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, tại Hà Nội có 98.790 người khuyết tật, trong khi đó con số tại TP.HCM là gần 50.000 người.

 

Đọc tiếp …

 

Phóng viên VNS