Thêm nhiều con em dân tộc thiểu số được đến trường

Số lượng trẻ em trong độ tuổi từ 5 đến 14 bỏ học đã giảm đáng kể, đặc biệt là đối với nhóm trẻ 5 tuổi. 

Đọc tiếp …

Phóng viên VietnamNet