Thêm nhiều công ty Trung Quốc đầu tư vào dự án năng lượng ở Việt Nam

Bộ Công Thương đã đề nghị chính phủ chuyển nhượng quyền đầu tư nhà máy nhiệt điện Long Phú III từ PetroVietnam sang Công ty TNHH Lưới điện Miền Nam Trung Quốc.
[…] Trong khi đó, nhiều công ty Trung Quốc đã trở thành nhà thầu EPC cho các dự án năng lượng Việt Nam.

Đọc tiếp …

Phóng viên VietnamNet