Bộ trưởng: Sẽ có thêm thủ tục hành chính trực tuyến

Tại hội nghị trực tuyến do Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ phối hợp với Ngân hàng Thế giới tại tổ chức tại Hà Nội vào ngày 19/5, Chính phủ Việt Nam ghi nhận ý kiến phản hồi từ cộng đồng doanh nghiệp để cải thiện Cổng Dịch vụ công quốc gia.

Được khai trương từ ngày 9/12/2019, đến nay, Cổng Dịch vụ công Quốc gia đã có trên 140.000 tài khoản đăng ký, 35 triệu lượt truy cập, 7,3 triệu hồ sơ đồng bộ trạng thái, trên 68.000 hồ sơ được xử lý.

Bắt đầu từ ngày 12/5, Cổng Dịch vụ công Quốc gia cung cấp thêm các dịch vụ công hỗ trợ cho người dân, doanh nghiệp gặp khó khăn do đại dịch COVID-19, trong đó có bao gồm người lao động mất việc hoặc nghỉ việc không hưởng lương; người sử dụng lao động vay vốn để trả lương ngừng việc đối với người lao động; kê khai gia hạn nộp thuế thu nhập cá nhân và doanh nghiệp.

Đọc tiếp…