Sẽ có chính sách kiểm soát đặc biệt đối với cơ sở có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường

Bộ Tài nguyên và Môi trường hiện đang có kế hoạch duy trì kiểm soát đặc biệt với các đơn vị có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường trong 16 lĩnh vực sản xuất và 28 cơ sở công nghiệp.

Đọc tiếp …

Thiên Nhiên