Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Bộ chỉ số giám sát môi trường

Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Bộ chỉ số đánh giá kết quả bảo vệ môi trường trên phạm vi toàn quốc.

Bộ chỉ số là một trong những giải pháp cấp bách đang được Bộ thực hiện theo chỉ thị của Chính phủ.

Bộ chỉ số đã xác định 27 chỉ số thành phần để đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ về bảo vệ môi trườngmức độ hài lòng của người dân về chất lượng môi trường sống.

Đọc tiếp…