Quỹ từ thiện Bloomberg hợp tác về phòng, chống đuối nước cho trẻ em

Quỹ từ thiện Bloomberg và Tổ chức vận động chính sách y tế toàn cầu của Hoa Kỳ đã ký kết Bản ghi nhớ và thỏa thuận hợp tác về phòng, chống đuối nước cho trẻ em Việt Nam. Phát biểu tại Lễ ký kết Thứ trưởng Nguyễn Thị Hà cho biết: trung bình mỗi năm, trong giai đoạn 2010-2013 có khoảng 2.800 trẻ em tử vong do đuối nước thì đến giai đoạn 2015-2017, số vụ đuối nước và số trẻ em tử vong do đuối nước đã có xu hướng giảm. Mỗi năm hiện còn khoảng 2.000 trẻ em tử vong do đuối nước. 

Đọc tiếp

Speaking at the signing ceremony on Friday afternoon, MOLISA Deputy Minister Nguyễn Thị Hà said that in the period of 2010-13, about 2,800 children drowned every year. The number of child drowning cases decreased in the period of 2015-17, with about 2,000 cases annually.

BLĐTBXH