Bộ GD&ĐT và Tổ chức World Vision phối hợp hành động nhằm chấm dứt bạo lực trẻ em

Bộ Giáo dục và Đào tạo (MoET) và Tổ chức Tầm nhìn thế giới (World Vision – WVI) đã ký kết thỏa thuận hợp tác thực hiện sáng kiến tới năm 2020 “Chấm dứt bạo lực thân thể trẻ em trong gia đình và trường học”. 

Sáng kiến này bao gồm các chương trình và hoạt động giáo dục thay đổi hành vi cho giáo viên và học sinh, hướng đến xây dựng và duy trì một môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, phi bạo lực.

Cụ thể, hai bên sẽ phối hợp cùng nhau đưa vào nhà trường những kiến thức, kỹ năng thực tiễn giúp giáo viên và học sinh ngăn chặn bạo lực đối với trẻ em trong trường học.

Đọc tiếp…