Hạn chế tác động của biến đổi khí hậu ở Việt Nam

Biến đổi khí hậu đang đe doạ sự chuyển đổi kinh tế của Việt Nam. Các giải pháp nhanh chóng có thể giúp ngăn ngừa những thiệt hại tồi tệ nhất.

Đọc tiếp …

Madeline Brennan