Bộ Y tế đảm bảo cung ứng đủ vắc xin viêm não mô cầu trong năm 2018

Cuối tháng 5, sẽ có ít nhất 100.000 liều vắc-xin viêm não mô cầu được nhập khẩu vào Việt Nam, tăng số lượng nhập khẩu lên khoảng 800.000 liều vào năm 2018.

Đọc tiếp …

Phóng viên VNS