Bộ GDĐT thay đổi quy chế tuyển sinh

Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ quyết định điểm chuẩn tối thiểu đối với các trường sư phạm trong khi sẽ không áp dụng điểm chuẩn đối với các trường đại học, cao đẳng và trung học dạy nghề khác.

Đọc tiếp …

Phóng viên VNS