Bộ GTVT sẽ áp dụng thu phí tự động tại các trạm BOT

Bộ Giao thông Vận tải dự kiến lắp đặt thẻ điện tử trên 3,2 triệu xe cơ giới vào cuối năm nhằm triển khai thu phí điện tử (ETC) tại các trạm BOT trong năm 2019.

Đọc tiếp 

 

Phóng viên TTXVN