Bộ ban hành hướng dẫn xây dựng thành phố thông minh

Khung tham chiếu ICT (công nghệ thông tin và truyền thông) phát triển đô thị thông minh (phiên bản 1.0) đã được Bộ Thông tin và Truyền thông (Bộ TT&TT) ban hành để làm cơ sở cho các địa phương và doanh nghiệp phát triển các dự án thành phố thông minh.

Khung tham chiếu ICT là tập hợp các chức năng để liên kết các lĩnh vực, ứng dụng và dịch vụ đô thị thông minh nhằm đảm bảo tính nhất quán và đồng bộ hóa trong phát triển thành phố thông minh, theo Quyết định 829 / QĐ-BTTTT về khung tham chiếu công nghệ thông tin và truyền thông do Bộ TT&TT ban hành ngày 31 /5.

Đọc tiếp…