Phát hiện 158 công ty khẩu phế liệu bất hợp pháp

Có tới 158 cá nhân và tổ chức nhập khẩu phế liệu trái phép vào Việt Nam do các công ty này chưa có chứng nhận thực hiện các hoạt động đó. Theo Cục Môi trường Việt Nam thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường, các cá nhân và tổ chức đã nhập khẩu 4.514 container phế liệu, trong đó có 2.209 container lưu tại các cảng biển của Việt Nam dưới 90 ngày và 2.305 container khác tại các cảng trong hơn 90 ngày.

Chi tiết … 

Phóng viên TTXVN