Bộ Công thương cắt giảm thủ tục hành chính để cải thiện môi trường kinh doanh

Bộ Công thương gần đây đã quyết định cắt giảm 675 thủ tục đầu tư kinh doanh, tương đương với 55,5% tổng số điều kiện kinh doanh.  

Đọc tiếp …

Phóng viên VietnamNet