Tháo gỡ chính sách đất đai để du lịch canh nông phát triển

Trao đổi về vấn đề phát triển du lịch canh nông, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Trần Thanh Nam cho rằng, đây là chủ trương đúng đắn và là mô hình giúp quảng bá thương hiệu OCOP (Chương trình mỗi xã một sản phẩm), thúc đẩy tiêu thụ nông sản tại chỗ cho bà con nông dân, chủ trang trại.

Bộ NN-PTNT xác định chủ trương phát triển du lịch nông nghiệp, nông thôn gắn với tiêu thụ sản phẩm OCOP trên cơ sở tích hợp đa giá trị để tiêu thụ sản phẩm đặc trưng của các địa phương, doanh nghiệp, hợp tác xã và cộng đồng những người làm du lịch trên cả nước.

Đọc tiếp…

Văn Phúc