Các bộ ngành phối hợp bảo tồn phát triển nguồn gen dược liệu

Các bộ sẽ phối hợp soạn thảo Luật về bảo tồn nguồn gen, bao gồm phát triển bền vững nguồn gen dược liệu, vốn tri thức về nguồn gen dược liệu và cơ chế bảo hộ sở hữu trí tuệ đối với các bài thuốc gia truyền.

Đọc tiếp … 

Thành Nam