Hội nghị Bộ trưởng thảo luận về ô nhiễm khói mù xuyên biên giới ở tiểu vùng sông Mê Kông

Hội nghị cấp Bộ trưởng các nước tiểu vùng sông Mekong về kiểm soát ô nhiễm khói mù xuyên biên giới lần thứ 12 đã diễn ra tại thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa vào ngày 30/11.

Với sự tham dự của đại diện các nước Campuchia, Lào, Myanmar, Thái Lan và Việt Nam, sự kiện là cơ hội để các nước chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm, thảo luận các biện pháp và đưa ra các quyết định quan trọng liên quan đến các vấn đề như quản lý cháy rừng, kiểm soát cháy đất than bùn, quản lý, kiểm soát ô nhiễm khói bụi trong tiểu vùng sông Mekong và cộng đồng ASEAN, hướng tới một ASEAN không khói mù.

Đọc tiếp…