Bộ trưởng kêu gọi ĐBSCL phát triển tư duy kinh tế nông nghiệp

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Lê Minh Hoan cho biết, ngành nông nghiệp ở 12 tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long và Thành phố Cần Thơ nên thay đổi tư duy từ sản xuất đơn thuần thành một nền kinh tế nông nghiệp để nông dân có thể bán sản phẩm của mình.

Tại ĐBSCL, hầu hết nông dân bắt đầu vụ mùa ngay cả khi không đảm bảo được đầu ra cho sản phẩm. Nhưng trong nền kinh tế nông nghiệp, sản xuất dựa trên nhu cầu thị trường và các yêu cầu khác, do đó người dân có các đơn hàng ổn định để bảo đảm bán được sản phẩm của họ.

Đọc tiếp…