Bộ trưởng yêu cầu lập bản đồ hạn hán cho khu vực miền Trung

Trong phiên làm việc với các đơn vị cấp Bộ tại Hà Nội vào ngày 22/7, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Xuân Cường đã yêu cầu Cục Quản lý tài nguyên nước (DWR) lập bản đồ hạn hán cho khu vực miền Trung. Bộ trưởng cho biết Tổ chức Khí tượng Thế giới dự báo năm 2019 sẽ là năm nóng nhất trong 140 năm qua, dẫn đến tình trạng thiếu nước trong khu vực.

Cục Quản lý tài nguyên nước cũng được giao nhiệm vụ rà soát lại nhu cầu về nước ở từng khu vực để đưa ra các biện pháp thích hợp, cũng như điều chỉnh hoạt động của các hồ chứa trong mùa khô để đảm bảo sản xuất.

Đọc tiếp…