Biện pháp để cải thiện dịch vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu

Tại cuộc họp ngày 16/7, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đã công bố một loạt các biện pháp nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ y tế tại các trạm y tế cấp xã.

Đọc tiếp …

Phóng viên TTXVN