Muối nhập khẩu và thời tiết – những nỗi khổ của diêm dân Việt Nam

AFP