Di cư và đói nghèo ở các thành phố lớn

Đói nghèo đa chiều là một khái niệm được sử dụng tốt trong việc xác định các loại thiếu thốn, bao gồm cả y tế, giáo dục và mức sống. Ở Việt Nam, người di cư đổ xô đến các thành phố lớn, với ước mơ tạo ra một cuộc sống tốt đẹp hơn cho bản thân và gia đình họ, cũng dễ bị nghèo đói đa chiều.

Đọc tiếp …

Phóng viên TTXVN