Điều tra Nông thôn, nông nghiệp giữa kỳ sẽ bắt đầu từ 1/7

Tổng cục Thống kê (GSO) sẽ tiến hành cuộc Điều tra Nông thôn, nông nghiệp giữa kỳ năm 2020 trên 63 tỉnh thành tại Việt Nam từ ngày 1/7. Theo đó sẽ tiến hành phỏng vấn trực tiếp các hộ gia đình có hoạt động sản xuất trong lĩnh vực nông-lâm-ngư nghiệp, và cán bộ tại UBND xã sẽ nộp các thông tin liên quan lên trang web của Tổng cục Thống kê.

Đọc tiếp…