Meta Platforms thành lập Trung tâm khoa học khí hậu tại Việt Nam

Tập đoàn Meta (Meta Platforms, trước đây là Tập đoàn Facebook) đã công bố thành lập các trung tâm khoa học khí hậu (CSC) tại Việt Nam và hơn 30 quốc gia trong khu vực Châu Á Thái Bình Dương.

Meta Platforms cho biết sự phát triển của CSC tại hơn 120 quốc gia thể hiện cam kết của mạng xã hội trong việc kết nối các cộng đồng toàn cầu với các nguồn tài nguyên thông tin có tính xác thực đến từ các tổ chức về khí hậu hàng đầu thế giới, cũng như chỉ dẫn về các hành động thiết thực mà mọi người có thể thực hiện trong đời sống hàng ngày để ứng phó với biến đổi khí hậu.

Đọc tiếp…