Các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long hợp tác quản trị tài nguyên nước

Các tỉnh An Giang và Kiên Giang đã và đang hợp tác để sử dụng có hiệu quả tài nguyên nước, chống lại thiên tai và khắc phục hậu quả.

Kiên Giang và An Giang đã ký một thoả thuận vào năm 2013 về quản lý tài nguyên nước ở Khu Tứ Xuyên Long Xuyên với sự hỗ trợ của Chương trình Quản lý Tổng hợp Vùng bờ (ICMP).

Theo ông Quang Trọng Thảo, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Kiên Giang, thỏa thuận liên quan đến tài nguyên nước, kiểm soát lũ lụt, nguồn nước tưới tiêu và trách nhiệm của chính quyền địa phương trong việc thực hiện thỏa thuận. quản lý nước ở hai tỉnh giai đoạn 2013-2017.

Đọc tiếp

VNA