Quy hoạch mới cho ĐBSCL vạch ra hướng đi bền vững

Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) vẫn đình trệ trong phát triển do khuôn khổ quy hoạch yếu kém và thiếu hụt cơ sở hạ tầng – những hạn chế này được kì vọng sẽ được khắc phục trong quy hoạch tổng thể 2021-2030, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế xã hội cho khu vực.

Do vẫn đang tập trung đảm bảo an ninh lương thực cho cả nước, ĐBSCL đã chuyển dịch chậm sang các ngành sản xuất có năng suất cao hơn.

Giao thông đường thủy nội địa đóng vai trò quan trọng trong khu vực nhưng chưa được chú trọng đầu tư. Số liệu của Ngân hàng Thế giới cho thấy, ngân sách đầu tư cho đường thủy nội địa ở ĐBSCL giảm từ 2-3% trong giai đoạn 2011-2015 xuống bình quân 1,2% trong 5 năm qua.

Đọc tiếp…