Hợp tác Mekong-Lan Thương góp phần giải quyết các thách thức khu vực

Tại Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao Hợp tác Mekong – Lan Thương (MLC) lần thứ năm tại Viêng Chăn, Lào hôm 20/2, Phó Thủ tướng Việt Nam và Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đã phát biểu hợp tác Mekong-Lan Thương (MLC) cần góp phần củng cố sự phối hợp giữa các nước trong việc xử lý các thách thức khu vực và mang lại lợi ích lâu dài cho người dân. Phó Thủ tướng cũng cho rằng, cơ chế hợp tác này cần hướng đến việc nâng cao sức chống chịu của nền kinh tế. 

Đọc tiếp…