Nâng cấp công cụ dự báo lũ cho khu vực sông Mekong

Ủy ban sông Mekong đã cập nhật trang chủ về giám sát và dự báo lũ lụt nhằm cung cấp thông tin cập nhật hơn về tình trạng dòng chảy sông Mekong. Phiên bản cập nhật cung cấp thông tin tức thời cũng như tổng quan về hiện trạng sông, bao gồm dự báo lũ, nguy cơ lũ quét, dự báo hạn hán và lượng mưa phân bố trên toàn lưu vực hạ lưu sông Mekong.

Đọc tiếp…

Minh Nga