Hội nghị: ĐBSCL cần có dữ liệu về biến đổi khí hậu

Ngày 18/11 tại Cần Thơ đã diễn ra hội nghị nhằm nâng cao nhận thức của thanh niên về tầm quan trọng của cơ sở dữ liệu phục vụ bảo vệ môi trường và biến đổi khí hậu.

Sự kiện nằm trong khuôn khổ dự án xây dựng chương trình truyền thông nhằm nâng cao nhận thức về phát triển bền vững Đồng bằng Sông Cửu Long thích ứng biến đổi khí hậu, thực hiện theo Nghị quyết số 120/NQ-CP ngày 17/11/2017 của Chính phủ.

Tại hội nghị, các chuyên gia, nhà khoa học đã chia sẻ về sự cấp thiết xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu trong việc ứng phó với thực trạng biến đổi khí hậu tại khu vực và vai trò của phân tích dữ liệu và ngành khoa học dữ liệu.

Đọc tiếp…