Xây dựng bảo tàng nông nghiệp đầu tiên của Việt Nam tại đồng bằng sông Cửu Long

Bảo tàng khắc hoạ lịch sử và vị thế của ngành nông nghiệp Việt Nam sẽ được xây dựng tại tỉnh Vĩnh Long, thuộc đồng bằng sông Cửu Long, với tổng kinh phí xây dựng 17 triệu USD. Bảo tàng được xây dựng trên diện tích 11 héc ta tại huyện Vũng Liêm.

Với mục tiêu bảo tồn những giá trị và di sản văn hoá nông nghiệp Việt Nam, bảo tàng là nơi ghi nhận vai trò to lớn của người nông dân Việt Nam nói chung và đồng bằng sông Cửu Long nói riêng.

Đọc tiếp…

Cuu Long