ĐBSCL thích ứng với khí hậu để phục hồi sau đại dịch

Tại cuộc toạ đàm diễn ra vào hôm thứ Năm (16/12) các chuyên gia và các nhà quản lý cho rằng cần tiếp tục kết nối vùng và phát triển kinh tế nông nghiệp ở Đồng bằng sông Cửu Long.

Việt Nam hiện đang thực hiện Quy hoạch phát triển vùng đến năm 2030, đây là cơ hội để xây dựng quy hoạch tổng hợp phù hợp với hệ sinh thái và cảnh quan xung quanh.

Ông Trần Quang Hoài, Tổng Cục trưởng Tổng cục Phòng chống thiên tai, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, cũng cho biết Bộ đã và đang thực hiện quyết liệt các chỉ đạo của Chính phủ về thích ứng với biến đổi khí hậu, với kế hoạch sản xuất nông nghiệp phù hợp cho các môi trường nước ngọt, nước lợ và nước mặn.

Chính phủ cũng đã và đang thực hiện các chương trình khoa học-công nghệ liên quan đến quản lý thiên tai, trong đó có khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

Đọc tiếp…