Thành lập Ban chỉ đạo nông nghiệp và phát triển nông thôn ĐBSCL

Ban chỉ đạo phát triển nông nghiệp và nông thôn vùng Đồng bằng sông Cửu Long đã được thành lập, trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN & PTNT) giai đoạn 2020-2025. Theo quyết định của Bộ trưởng Bộ NN & PTNT, Ban chỉ đạo sẽ tư vấn cho Bộ trưởng Bộ NN & PTNT về cơ chế, chính sách trong các lĩnh vực do Bộ NN & PTNT quản lý nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển của Đồng bằng sông Cửu Long.

Đọc tiếp…