Đồng bằng sông Cửu Long có chỉ số cạnh tranh cấp tỉnh cao nhất

Đồng bằng sông Cửu Long đã liên tục ghi nhận chỉ số cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) cao nhất  trong sáu khu vực trên toàn quốc kể từ năm 2014, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) cho biết.

Trong số 10 tỉnh và thành phố trên cả nước có quản trị tốt nhất, có 5 tỉnh ở Đồng bằng sông Cửu Long, bao gồm Đồng Tháp, Long An, Bến Tre, Vĩnh Long và Cần Thơ, thông tin tại hội thảo về PCI 2017 ở đồng bằng sông Cửu Long và bài học về quản lý và kinh nghiệm cải cách diễn ra tại thành phố Cần Thơ vào ngày 4 tháng 5.

Đọc tiếp

TTXVN