Ra mắt Mạng lưới Doanh nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu

Mạng lưới Doanh nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu khu vực Đồng bằng sông Cửu Long (Mekong Delta Resilient Business Network – MRBN) đã được thành lập, theo thông báo chính thức từ Chi nhánh Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tại Cần Thơ và Quỹ Châu Á (The Asia Foundation – TAF).

Dưới sự tài trợ của Tập đoàn UPS, MRBN là mạng lưới đầu tiên để các doanh nghiệp chung tay tìm kiếm các biện pháp nâng cao năng lực kinh doanh và góp phần xây dựng chính sách trong bối cảnh biến đổi khí hậu.

Trong giai đoạn đầu từ năm 2021 đến quý 1 năm 2022, MRBN sẽ tập trung hoàn thiện cơ cấu tổ chức, đồng thời triển khai các nghiên cứu về tác động của xâm nhập mặn đối với các doanh nghiệp ở Đồng bằng sông Cửu Long và đề xuất các chính sách hiệu quả, cùng với việc thu thập thông tin về phát triển năng lượng tái tạo trong khu vực.

Đọc tiếp…