Ra mắt mạng lưới doanh nghiệp thích ứng biến đổi khí hậu đầu tiên ở Việt Nam

Sáng 6-5, tại TP Cần Thơ, Liên đoàn Thương mại và công nghiệp Việt Nam (VCCI) chi nhánh Cần Thơ phối hợp Quỹ Châu Á (TAF) tổ chức ra mắt Mạng lưới doanh nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu Đồng bằng sông Cửu Long.

Ông Nguyễn Phương Lam – giám đốc VCCI chi nhánh Cần Thơ – cho biết đây là mạng lưới đầu tiên của cả nước tập hợp các doanh nghiệp để thực hiện các hoạt động về nghiên cứu, đánh giá tác động của biến đổi khí hậu; đại diện cho các cộng đồng doanh nghiệp tham gia trong việc tham mưu chính sách. Mạng lưới hoạt động phi lợi nhuận, vì cộng đồng và tuân thủ pháp luật Việt Nam.

Đọc tiếp…

Chí Quốc