Vùng ĐBSCL thích ứng với biến đổi khí hậu, phát triển bền vững

Theo các chuyên gia, ĐBSCL là khu vực nhạy cảm với các thay đổi của môi trường, đối mặt với thách thức lớn từ biến đổi khí hậu (BĐKH), đòi hỏi các địa phương cần có chiến lược hiệu quả để thích ứng với các hiện tượng thời tiết cực đoan, giảm phát thải và tăng khả năng phục hồi. TS. Muthukumara Mani – Chuyên gia Môi trường của Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam cho biết Việt Nam nói chung và ĐBSCL nói riêng cần hành động theo hai hướng để ứng phó với BĐKH – giảm phát thải và tăng khả năng chống chịu của nền kinh tế.

Với định hướng phát triển hài hòa với thiên nhiên, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 120 về phát triển bền vững ĐBSCL thích ứng với BĐKH. Nghị quyết nêu rõ yêu cầu cấp thiết phải thay đổi tư duy phát triển từ nền sản xuất nông nghiệp chỉ tập trung vào cây lúa sang nền kinh tế nông nghiệp đa dạng, đáp ứng nhu cầu của thị trường.

Đọc tiếp…