Bộ trưởng: Quy hoạch ĐBSCL nhằm ứng phó linh hoạt với khí hậu, thay đổi thị trường

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Lê Minh Hoan cho biết, quy hoạch nông nghiệp là một phần quan trọng trong quy hoạch tổng thể vùng Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) sẽ giúp mở ra nhiều cơ hội cho khu vực.

Văn phòng điều phối Nông nghiệp và Nông thôn ĐBSCL có trụ sở tại Thành phố Cần Thơ, đã phối hợp tích hợp thông tin nông nghiệp vùng thông qua số hóa cơ sở dữ liệu, quy hoạch sản xuất, chuẩn hóa nguyên liệu đầu vào và quy trình sản xuất.

Đọc tiếp…